Základní škola Montessori Plzeň

Zápisy do 1. ročníku - školní rok 2024/2025


Milí rodiče,

chcete se dozvědět víc o Montessori škole a pochopit naši filozofii a principy výuky?
Právě vám jsou určeny následující akce.
Přijďte, uvidíte a poznáte, jak to celé funguje.

Ještě před zápisem do prvního ročníku bychom vám rádi nabídli možnost blíže se s námi seznámit a připravili jsme pro vás tyto akce:

1. „Přijďte se podívat na výuku“ návštěva rodičů ve výuce. Po individuální domluvě vás pozveme do tříd zúčastnit se vyučování.

2. Den v nové škole – po návštěvě rodičů je možné se domluvit na návštěvě vašeho dítěte přímo ve výuce. Vaše dítě se přímo zúčastní výuky a bude pracovat na samostatných úkolech.

3. Zápis – 3.4.2024 od 14.30.

K zápisu přineste rodný list dítěte.
Do 1. ročníku ve školním roce 2024/25 bude přijato 12 žáků.

V případě většího počtu zájemců rozhodne losování. Losování je neveřejné. Losovat budou členové Školské rady. Přednost mají děti, které mají ve škole sourozence nebo navštěvují MŠ Montessori Plzeň.
V případě zaplnění termínů zápisu a zájmu o náhradní termín nás prosím kontaktujte na info@montessori-plzen.cz.


Výsledky správního řízení o přijetí žáků pod jejich registračními čísly do 1. ročníku základního vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách www.montessori-plzen.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy dne 26. 4. 2024. Na základě dodaných formulářů vystavíme Rozhodnutí o přijetí dítěte..