Základní škola Montessori Plzeň

Ze života školy         

Snack It

Žáci z třídy Bonsaj připravili projekt Snack It - svačinky pro žáky a učitele. Od minulého týdne připravují každé ráno bagety, housky a vynikající mrkvový salát. Cílem je opět krok k soběstačnosti školy a snížení spotřeby plastů a jednorázových materiálů. Formulář na objednávání svačinek už je i na webu školy. 

Umělci po škole

Naše škola se zapojila do projektu Umělci po škole. Je to vzdělávací projekt zaměřený na rozvíjení kreativity ve výuce dětí na základních školách. Letošním tématem je ZMĚNA. Cílem projektu je zapojení umělce do výuky výtvarné výchovy a podpora skupinové práce a spolupráce. Důležitější než samotný výsledek je však proces vzniku žákovských uměleckých děl založený na zážitku. Závěrečným výstupem projektu Umělci po škole bude společná výstava vzniklých realizací nebo záznamů z procesu společné práce. 

Den šílených účesů

Vzhledem k prázdninám příští týden jsme Den šílených účesů uskutečnili o týden dříve, o tento den jsme děti připravit nemohli. A tak se nám v úterý 7.2. ve škole objevila různě barevná číra, ornamenty, culíky, dokonce i vrabčí hnizdo. Více fotografií bude ve fotogalerii školy. 

Čtenářská výzva

Ve školním roce 2022/23 začali žáci tříd Břízy a Vrby plnit úkoly čtenářské výzvy. Čtenářská výzva platí na celý školní rok a obsahuje 10 čtenářských výzev, jako je například Kniha s číslem v názvu nebo Oblíbená kniha rodičů. Uvidíme, komu se na konci roku podařilo splnit všech 10 výzev. Ve školním časopise máme postupně ke každé výzvě knižní tipy, které by mohly pomoci při výběru knížek. Tento výběr pro nás připravuje maminka našeho žáka, paní Renata Bocková.

Turistické soboty

Ve školním roce 2022/23 jsme začali organizovat pravidelně turistické soboty. Druhou sobotu v měsíci chodíme na výlety v Plzeňském kraji. Je to akce pro rodiče s dětmi, která je nejen aktivním trávením volného času spolu s dětmi, ale i příležitostí poznat ostatní rodiče a děti jinak než ve škole. Některé z výletů jsou zakončeny ohýnkem a opečením buřtů, některé jsou za humny, ale už jsme uspořádali i turistickou sobotu na Šumavě.

Dáme buchtu

V loňském i tomto školním roce žáci pokračují v projektu Dáme buchtu. V rámci finanční gramotnosti si žáci vybrali, spočítali a připravili projekt na pečení a následný prodej buchet. Žáci úspěšně každý týden prodávají své sladké výtvory, na Vánoce připravili balíčky s vánočním cukrovím. Z vybraných peněz si žáci v loňském roce koupili nové knihy do knihovny, v letošním zatím ozobota. Tento projekt se prolíná i do ostatních aktivit – z receptů již upečených dobrot se žáci učili vytvářet vlastní knihy japonskou vazbou – každý z nich si vytvořil knihu s recepty.

Lidské tělo – trávicí soustava

Tento rok se třídy Vrby a Břízy věnují v rámci Kosmické výchovy lidskému tělu. Žáci pracovali v týmech a každý z týmů vytvořil velký model trávicí soustavy a pak připravil prezentaci svého projektu pomocí ozobota, který si zakoupili z prostředků získaných z projektu Dáme buchtu. Byla to první práce s ozobotem, někdy to drhlo, ale žáci si připravili sadu doporučení pro další třídy, které by měly zájem takto nějaký projekt připravovat. Věříme, že to do konce školního roku vypilujeme ke spokojenosti všech.

Školení Geometrie

Spoustu inspirace pro práci s dětmi si odnesli naši učitelé Gábi, Šárka a Dominic z třídenního semináře německé lektorky Birgit Griep. Koncem října absolvovali kurz, kde získali další praktické znalosti pro využití Montessori pomůcek při výuce geometrie na všech úrovních vzdělávání v základní škole. Stručnou zprávu ze semináře si můžete přečíst ve školním časopise – listopadové vydání.

Vánoční vyrábění

Před Vánoci připravilo Sdružení rodičů Montessori Plzeň (SRM) vánoční vyrábění u nás ve škole. Byla připravena tři stanoviště, kde byla možnost si vytvořit svícen, vánoční přání a báječného andělíčka. Kromě vyrábění se podařilo s maminkou našich dětí, paní Kristýnou Hessovou, domluvit vánoční rodinné focení. K dispozici byla káva, čaj a nějaké napečené dobroty, myslím, že si to všichni rodiče i děti moc užili.

Vánoční koncert

Před Vánoci jsme uspořádali další pravidelnou, ale inovovanou akci – vánoční koncert. Tentokrát se nejdenalo jen o koncert, ale byl k dispozici i bazar (z jehož výnosu pak děti ze třídy Bonsaj přispěly na dobročinné účely – více na našem facebooku), prodej vánočního cukroví, školního kalendáře a biouhlí. Velké díky trojročí Bonsaj, které se chopilo celé organizace.

Hrdá škola

Tento školní rok jsme se zapojili do projektu Hrdá škola. Každý měsíc je vypsána nějaká výzva, kterou se snažímě plnit. Začali jsme Dnem bez batohů, kdy bylo úkolem dětí přinést si věci do školy v čemkoli jiném než v batohu nebo aktovce. Kreativita dětí byla velká, objevily se nám tu přenoska na kočku, spacák, hrnec, podběrák apod. Další výzvou byl Dobrý skutek na Vánoce. Uspořádali jsme velkou sbírku pro ADRU, před Vánocemi jim tatínek našeho žáka zavezl plné auto oblečení, potřeb do domácnosti, hraček apod. Třetí výzvou byl Den dvojčat. Žáci se měli domluvit mezi sebou a přijít oblečení jako dvojčata. Některé dvojice to dotáhly k dokonalosti.

Návštěva Montessori Campus Wien

Naše škola zahájila díky programu Erasmus Plus spolupráci s Montessori základní školou ve Vídni. Škola už funguje přes 20 let, má samozřejmě všechna trojročí a kromě jiného i střední školu. Školu jsme navštívili 17. a 18. 11. 2022 a měli jsme možnost navštívit první a druhé trojročí. Návštěva byla velice inspirativní, myslím, že si budeme moci vyměnit spoustu dobrých nápadů a posunout naši školu zase o kousek dál. Plánujeme se školou spolupracovat dlouhodobě, na konci února, začátkem března plánujeme navštívit i třetí trojročí.