Základní škola Montessori Plzeň

Montessori předškolní kurz

Monte předškolák

Budeme se scházet pravidelně 1x týdně v úterý v 16:30 v Mateřské škole v Kopeckého sadech. Lekce potrvá 60 min. Začátek 2.1. 2024 a konec 12.3.2024. O jarních prázdninách 20.2. 2024 se lekce nekoná. Dítě bude doprovázet na lekci jeden z rodičů a bude přítomen po celou dobu lekce. Cena celého kurzu je 1000,- Kč.
  • Program je rozdělen na úvodní společnou část, práci dětí s materiály, pomůckami a závěrečnou společnou část.
  • Děti budou pracovat s pomůckami a materiály, které pomáhají v tréninku dovedností potřebných k přípravě pro čtení, psaní a počítání.
  • Rodiče budou pozorovat své dítě při práci, budou mít možnost diskuze s lektorem a ostatními rodiči.
  • Po každé lekci si rodiče odnesou náměty pro domácí práci, aby mohli pokračovat s dítětem v přípravě na školu také doma.
Do kurzu jsou zařazeny činnosti s materiály a pomůckami pro děti ve věku 3-6 let ze vzdělávacích oblastí:
  • Praktický život
  • Smyslová výchova
  • Matematika
  • Jazyk
  • Poznáváme svět

Cílem kurzu je seznámit rodiče předškoláků, kteří uvažují o zápisu do ZŠ Montessori Plzeň, s principy výuky a vzdělávání podle pedagogiky Marie Montessori.

Program lekcí:

2. ledna
Seznámení dětí a rodičů, pravidla pro práci

Chůze mezi koberečky, po linii, přesýpání, šroubování, prosévání, červené tyče, hnědé schody, růžová věž, tvary písmen s kamínky

9. ledna
Sluchové vnímání

Zvukové válečky, práce s předměty k hláskování, zvukové hádanky, zvukové hry s předměty, se jmény, červenomodré tyče, čísla a množství 1 – 10

16. ledna
Ruka, ovládání pohybů ruky pro psaní

Motání vlny, hmatové destičky, hmatové číslice a písmena, psaní do pískovničky, geometrická tělesa, říkanky

23. ledna
Zrakové rozlišování

Navlékání korálků, skládačky, geometrická komoda, barevné destičky, číslice a žetony, barevné korálkové schody, čtveřice razítek, kovové tvary pro šrafování, antonyma

30. ledna
Lidské tělo

Přelévání, práce s kapátkem a pinzetou, jednotka, desítka, stovka a tisíc – materiál, slovní zásoba s obrázkovými kartami, karty s obrázky a písmeny, naše tělo, lidské tělo a potřeby, pocity

6. února
Dějový sled, časová posloupnost, části dne

Utírání a mytí stolu, skládání papíru, konstruktivní trojúhelníky, jednotka, desítka, stovka a tisíc – symboly, dějový sled, skládání slov z písmen, vývojové řady živočichů, obrázky osob v různém věku, číselné karty a zlatý perlový materiál

13. února
Příroda – živočichové, rostliny

Třídění semínek, práce s kleštěmi na potraviny, botanická komoda, jednotka, desítka, stovka a tisíc – propojení, modely, obrázky, a slova, slovní zásoba s obrázkovými kartami, co k sobě patří, rodiny zvířat, části rostlin a živočichů, podmínky života na Zemi, třídění živočichů

27. února
Moje místo na Zemi

Výroba vlajky, třídění korálků, geometrická tělesa, náhodné dělení, obrázkové karty ke čtení slov, psaní na tabuli, moje místo na Zemi, mapa světa a Evropy

5. března
Roční období, orientace v čase

Zaplétání, modré konstruktivní trojúhelníky, tvoření čísel, malé červenomodré tyče, hledej písmeno, komoda na čtení, kalendář, stromy v ročních období, dělení slov na slabiky, denní režim, týden, měsíc, rok

12. března
Závěrečná slavnost – praktické činnosti

Přihlášky a více informací: vicendova@montessori-plzen.cz