Základní škola Montessori Plzeň

Náš tým

Hledáme posilu do naší základní školy.
Předepsané pedagogické vzdělání podle Zákona č. 563/2004 Sb. §7 a absolvování Diplomového kurzu Montessori pedagogiky pro věk 6-12 je nutností.


 • PF ZČU Plzeň – učitelství anglického jazyka pro II.st ZŠ
 • září 2010 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 3-9 let
 • leden 2015 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 6-12 let
 • autorka metodiky výuky anglického jazyka v mateřských školách My Little English
 • Diplomový kurz Montessori filozofie (vedený Clausem Dieterem Kaulem) pro věkovou skupinu 3 – 14 let v Institutu celostního učení.
 • únor 2010 kurz Kritické myšlení v MŠ (Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet)
 • listopad 2010 seminář Mysli anglicky
 • březen 2013 Psychogeometrie – Montessori konference Praha
 • květen 2013 seminář Mateomatika – Theodor Feldner
 • září 2013 seminář Šance pro vaše dítě – předškolní příprava v Montessori pedagogice, přednáška Lory Anderlik – Montessori terapie
 • listopad 2013 – seminář Montessori filozofie, senzomotorický materiál a aktivity každodenního života dětí 0-6 let
 • seminář – Nenásilná komunikace – Bob Wentworth, Ph.D.
 • duben 2014 – Claus-Dieter Kaul přednáška Celostní vzdělávání dětí, seminář – Autentický Montessori učitel
 • květen 2014 Mentoring – vzdělávací cyklus
 • září 2014 kurz Podpora mentoringu
 • září 2014 – červen 2015 projekt Rozvoj Montessori pedagogů
 • říjen 2014 – březen 2015 metodické kurzy: Konstruktivistické učení zážitkem, Aktivizující prožitkové programy, Reflexe a formativní hodnocení
 • duben 2015 - seminář Řízení Montessori škol
 • duben 2015 – přednáška Claus-Dieter Kaul Pedagogika Marie Montessori při výchově i vzdělávání dětí v jejich různých vývojových obdobích
 • 2022 - Vzdělávací kurz Zavádění formativního hodnocení I od Edukační laboratoř, z.s.
 • 2023 - Vzdělávací program Český jazyk a literární výchova v Montessori školách od Erudio Montessori s.r.o. Kladno
 • prosinec 2014 – Gower Montessori Primary School, Londýn, Velká Británie
 • březen 2015 - Finsko, Tampere, Jussinkylän päiväkoti
 • listopad 2015 – Openbare Montessori Basisschool De Clipper, Rotterdam, Nizozemí
 • prosinec 2015 – Niepubliczna Szkola Podstawowa Montessori, Wroclaw, Polsko
manažer školy

Ing. Petra Radová

 • 1991-1998 ZCU Plzeň, ekonomická fakulta
 • 1996-1997 Fachhochschule Bremen, Wirtschaftsfakultaet
 • 1998 - 2009 Accenture Praha
 • 2009 - 2017 Česká spořitelna, Praha
 • 2017 – vlastní podnikání
 • 2020-2021 Člověk v tísni
učitelka 2. trojročí

Mgr. Šárka Lahučká

 • PF Plzeň - učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • 2016-2018 Diplomový kurz Montessori (vedený Claussem Dieterem Kaulem) v Institutu celostního učení
 • 2020 - 2022 - Montessori vzdělávání pro 21. století v Erudio Montessori s.r.o. Kladno + Akademie Biberkor
 • 2022 - Vzdělávací program Geometrie názorně a hravě v Erudio Montessori s.r.o. Kladno vedený Birgit Griep
 • 2022 - Vzdělávací kurz Zavádění formativního hodnocení I od Edukační laboratoř, z.s.
 • 2023 - Vzdělávací program Pojetí výchovy ke klidu a tichu podle Marie Montessori ve školách 21. století vedený Barbarou Pollok
 • 2023 - Vzdělávací program Český jazyk a literární výchova v Montessori školách od Erudio Montessori s.r.o. Kladno
 • ZŠ ul. Míru Rokycany - učitelka 1. stupeň ( 1. až 2. třída)
 • 21. ZŠ Plzeň - učitelka 1. stupeň
 • Vedoucí regionálního prodeje MF Dnes
učitel 3. trojročí

Mgr. Dominic Jačka

 • 2014 - 2017 (FPE ZČU) - český jazyk se zaměřením na vzdělávání a dramatická výchova (Bc.)
 • 2017 - 2019 (FPE ZČU) - učitelství českého jazyka a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.)
 • 2019 - dosud (FPE ZČU) - teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.)
 • 2016 - 2018 - člen studentského divadelního souboru Sebranka (SVČ RADOVÁNEK)
 • 2017 - 2019 - vedoucí plzeňské pobočky organizace Otevřeno, z. s., usilující o inovování pregraduální přípravy učitelů na pedagogických fakultách
 • červenec 2018 - instruktor na dětském táboře LDT REXÍK, z. s.
 • září 2018 - leden 2020 - lektor a odborný konzultant v projektové činnosti zaměřené na zkvalitnění výuky a snížení studentské neúspěšnosti na FPE ZČU
 • září 2019 - dosud - vedoucí seminářů a přednášek na FPE ZČU v Plzni (Kultura jazykového projevu, Pravopisný proseminář, Současný český jazyk)
 • říjen 2019 - duben 2020 - lektor českého jazyka ve Vzdělávacím centru VIET SCHOOL
 • leden 2020 - prosinec 2021 - předseda Studentské komory Akademického senátu FPE ZČU
 • duben 2020 - prosinec 2020 - dobrovolník v Mezigeneračním centru TOTEM, z. s.
 • březen 2021 - dosud - redaktor v popularizačním časopisu FPE ZČU (Faktcooltní noviny)
 • červenec 2021 - lektor osobnostního a sociálního rozvoje v Letní škole ZČU
 • prosinec 2017 - Vedení lidí v týmu: workshop (RNDr. Tomáš Řehák)
 • květen 2018 - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu: seminář (Mgr. Petr Sucháček)
 • leden 2019 - Líný učitel na ZČU: seminář (Mgr. Robert Čapek, Ph.D.)
 • leden 2020 - Mluvený projev učitele: kurz (PhDr. Magdalena B. Leichtová, Ph.D.)
 • leden 2020 - Vedení studentů k samostatnosti a odpovědnosti prostřednictvím komunikace: kurz (Mgr. Michal Dubec)
 • únor 2020 - Motivace studentů (nejen) na vysoké škole: kurz (RNDr. Jiří Plamínek, CSc.)
 • březen 2020 - Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů: kurz (Aleš Vlk & Šimon Stiburek)
 • prosinec 2020 - Sloh, zajímavá témata a hodnocení: workshop (PaedDr. Eva Schneiderová)
 • 2022 - Vzdělávací kurz Zavádění formativního hodnocení I od Edukační laboratoř, z.s.
učitelka 1. trojročí

Bc. Irena Krumlová

 • 2011-2012- lektorka výchovy ke zdraví pro děti na ZŠ
 • 2013- ZČU v Plzni- Biologie se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • 2018-2019 učitelka v MŠ Montessori Pampeliška s.r.o., zde lektorka anglického jazyka pro nejmenší děti
 • od 2018- studentka ZČU FPE- Učitelství pro mateřské školy
 • 2021-2022- Montessori pedagogika pro ZŠ - MŠMT akreditovaný kurz v Brně
 • 2023 - Vzdělávací program Český jazyk a literární výchova v Montessori školách od Erudio Montessori s.r.o. Kladno
učitelka 1. trojročí

Mgr. Aneta Husáková

 • učitelka 1. stupeň
 • 2023 - Vzdělávací program Pojetí výchovy ke klidu a tichu podle Marie Montessori ve školách 21. století vedený Barbarou Pollok
učitelka 1. trojročí

Mgr. Alexandra Svobodová

 • 2016-2021 Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)
 • 2021-2022 Montessori pedagogika pro ZŠ - MŠMT akreditovaný kurz v Brně
 • 2022 - Vzdělávací kurz Zavádění formativního hodnocení I od Edukační laboratoř, z.s.
 • 2023 - Vzdělávací program Pojetí výchovy ke klidu a tichu podle Marie Montessori ve školách 21. století vedený Barbarou Pollok
 • 2021-2022 – Vyučují na 1. stupni základní školy v ZŠ a MŠ Líně
 • 2020-2021 – Tvorba projektů pro Českou školní inspekci ČR
 • 2020-2021 – Pracovník Střediska správy počítačové sítě na Západočeské univerzitě v Plzni
 • 2019-2021 – Prezentace ZČU na veletrzích např. Dny vědy a techniky, Veletrh vědy atd.
 • 2019–2020 - vyučující na Dětské univerzitě pořádanou Západočeskou univerzitou v Plzni
 • 2017-2019 – vyučující anglického jazyka v ZŠ Dobřív
učitelka německého jazyka

Mgr. Vlasta Brejchová

 • 2009 - Bc. FPE ZČU - německý jazyk pro SŠ
 • 2012 - Mgr. FPE ZČU - německý jazyk, občanská výchova pro SŠ
 • 2008 -2009 - výuka na PFE ZČU - německý jazyk
 • 2009 - soukromá praxe, výuka pro jazykové školy
asistentka a učitelka anglického jazyka

Jana Slaninová

 • Střední Pedagogická škola, Karlovy Vary, Učitelství MŠ - r. 1994 Maturitní zkouška
 • First Certificate in English (Cambridge University) r. 1996 Staines, Velká Británie
 • Certificate in English language proficiency r. 2001 Larchmont, NY, USA
 • Mount Zion International School of Ministry Grantville, PA, USA r. 2007-2010
 • Internship - Theology and Mission r. 2010, Cork, Ireland
 • Kurz Watts English – výuka AJ pro MŠ a ml. šk. věk, r. 2019, Liberec, ČR
 • učitelství v MŠ - 5 let
 • učitelství v ZŠ (Angl. jazyk) - 1 rok
 • vychovatelství v Dětském Domově - 1 rok
 • učitelství v britské ZŠ (1. a 2. ročník) - 2 roky
asistentka a učitelka anglického jazyka

Kateřina Bendová

woodwork and English

Julian Edmonds

učitel matematiky a fyziky

Zdeněk Zeman

školní družina

Ing. BcA. Jana Trnková

 • 2009 - 2013 VŠE / Fakulta podnikohospodářská, Praha, obor: Arts Management
 • 2004–2007 Západočeská univerzita / Fakulta umění a designu, Plzeň, obor: Knižní kultura
 • 2007 - současnost Lektorská činnost, samostatná umělecká činnost, projektový management a fundraising v oblasti neziskového sektoru a kultury
 • 2019 - 2022 Masarykova ZŠ–pedagogický pracovník
 • 2016-2019 Diakonie ČCE – Západní Čechy, vedoucí oddělení projektového managementu
 • 2013-2014 ZČU v Plzni, Fakulta umění a designu - Proděkan pro rozvoj
sekretariát

Petra Procházková, DiS