Mateřská škola Montessori Plzeň

Zápis pro školní rok 2024/25

Zápis proběhne 14.5.2024 v Mateřské škole Montessori v Kopeckého sadech.
Prosím rezervujte si čas zápisu na info@montessori-plzen.cz nebo na tel.č.: 603 871 571.
Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno v přijímacím řízení.

Výsledky správního řízení o přijetí do mateřské školy budou zveřejněny na webových stránkách www.montessori-plzen.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy dne 31.5.2024. Na základě dodaných formulářů vystavíme Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Do mateřské školy ve školním roce 2024/25 bude přijato 7 dětí.

Děti budou přijímány v následujícím pořadí:
   1. Děti, jejichž sourozenec již školu navštěvuje.
   2. 5-6 leté děti – plnění povinného předškolního vzdělávání.