Mateřská škola Montessori Plzeň

Náš tým

Hledáme posilu do naší mateřské školy.
Předepsané pedagogické vzdělání podle Zákona č. 563/2004 Sb. §6 je nutností.
Výhodou je absolvování Diplomového kurzu Montessori pedagogiky pro věk 3-6 let.


Pedagogičtí pracovníci naší mateřské školy mají ukončené středoškolské a vysokoškolské vzdělání, praxi a zkušenosti s výukou dětí předškolního věku.
ředitelka mateřské školy

Mgr. Gabriela Vicendová

 • PF ZČU Plzeň – učitelství anglického jazyka pro II.st ZŠ
 • září 2010 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 3-9 let
 • leden 2015 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 6-12 let
 • autorka metodiky výuky anglického jazyka v mateřských školách My Little English
 • Diplomový kurz Montessori filozofie (vedený Clausem Dieterem Kaulem) pro věkovou skupinu 3 – 14 let v Institutu celostního učení.
 • únor 2010 kurz Kritické myšlení v MŠ (Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet)
 • listopad 2010 seminář Mysli anglicky
 • březen 2013 Psychogeometrie – Montessori konference Praha
 • květen 2013 seminář Mateomatika – Theodor Feldner
 • září 2013 seminář Šance pro vaše dítě – předškolní příprava v Montessori pedagogice, přednáška Lory Anderlik – Montessori terapie
 • listopad 2013 – seminář Montessori filozofie, senzomotorický materiál a aktivity každodenního života dětí 0-6 let
 • seminář – Nenásilná komunikace – Bob Wentworth, Ph.D.
 • duben 2014 – Claus-Dieter Kaul přednáška Celostní vzdělávání dětí, seminář – Autentický Montessori učitel
 • květen 2014 Mentoring – vzdělávací cyklus
 • září 2014 kurz Podpora mentoringu
 • září 2014 – červen 2015 projekt Rozvoj Montessori pedagogů
 • říjen 2014 – březen 2015 metodické kurzy: Konstruktivistické učení zážitkem, Aktivizující prožitkové programy, Reflexe a formativní hodnocení
 • duben 2015 - seminář Řízení Montessori škol
 • duben 2015 – přednáška Claus-Dieter Kaul Pedagogika Marie Montessori při výchově i vzdělávání dětí v jejich různých vývojových obdobích
 • prosinec 2014 – Gower Montessori Primary School, Londýn, Velká Británie
 • březen 2015 - Finsko, Tampere, Jussinkylän päiväkoti
 • listopad 2015 – Openbare Montessori Basisschool De Clipper, Rotterdam, Nizozemí
 • prosinec 2015 – Niepubliczna Szkola Podstawowa Montessori, Wroclaw, Polsko
učitelka

Marie Havlíková

 • Střední pedagogická škola Karlovy Vary - učitelství pro mateřské školy
 • Funkční studium pro ředitele
 • Český národní diplom Montessori - výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori - děti ve věku 3 až 9 let
 • logopedický kurz
 • pedagogika a psychologie dětí předškolního věku
 • semináře k ŠVP a TVP
učitelka

Bc. Daniela Zoubková

 • 1999 - Střední odborná škola MUDr. Švejcara, obor sociální služby
 • 2018 - kurz asistenta pedagoga
 • 2023 - ZČU - učitelství pro MŠ (Bc.)
 • 2018-2022 - ZŠ při Gymnáziu Fr.Křižíka - asistent pedagoga
 • 2022-2023 - 13. ZŠ Plzeň - učitelka v přípravné třídě
učitelka

Bc. Tereza Rousová

 • 2019-2022 Fakulta pedagogická ZČU Plzeň - Hudba se zaměřením na vzdělávání
 • 2014-2018 Obchodní akademie, střední pedagogická škola a jazyková škola s právem státní
 • jazykové zkoušky Beroun - Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • 9/2019 - dosud ZUŠ Bedřicha Smetany
      Vedení dětské folklorního souboru Plzeňáček     Hodiny hudební nauky
      Učitel hry na české dudy
 • 9/2022 – 8/2023 54. Mateřská škola, Staniční 72, příspěvková organizace
      Učitelka - specializace Hv, taneční, pohybová a dramatická výchova, vedení dětského sboru
 • 9/2022 – 6/2023 Doubravecký klub Plzeň 4 - PÍSNIČKY U KLAVÍRU (od 3 do 6 let)
      Hudební a hlasová příprava, hra na Orffovy nástroje, zpěv
 • 7/2017–12/2021- Babyland
      Hlídání dětí, hlídání dětí v domácnostech, na svatbách, doučování dětí, doprovody dětí, dětské oslavy
 • 7/2018–12/2021 - Agentura Babyland
      Práce s dětmi - dětský koutek NC Borská pole Plzeň, dětské centrum Babyland
      Vedení kroužku rodiče zpívaní s dětmi
 • 28. 9. 2018 – 18. 4. 2019 Au Pair pobyt ve Velké Británii.
      Péče o děti, domácí práce
      Zprostředkovatel: COOLAGENT
na mateřské dovolené

Iveta Šperlová

 • 2014-2018 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara
 • Pedagogické lyceum: Humanitní studia
 • 2020 - Střední pedagogická škola Beroun - Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 • 2017 - 7. základní škola a mateřská škola - praxe ve školní družině
 • 2016 - 7. základní škola a mateřská škola - praxe v MŠ
 • 2015 - 2018 - TJ Sokol Valcha - instruktorka letního tábora