Mateřská škola Montessori Plzeň

Náš tým

Hledáme posilu do naší mateřské školy.
Předepsané pedagogické vzdělání podle Zákona č. 563/2004 Sb. §6 a absolvování Diplomového kurzu Montessori pedagogiky pro věk 3-6 je nutností.


Pedagogičtí pracovníci naší mateřské školy mají ukončené středoškolské a vysokoškolské vzdělání, praxi a zkušenosti s výukou dětí předškolního věku.
ředitelka mateřské školy

Mgr. Gabriela Vicendová

 • PF ZČU Plzeň – učitelství anglického jazyka pro II.st ZŠ
 • září 2010 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 3-9 let
 • leden 2015 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 6-12 let
 • autorka metodiky výuky anglického jazyka v mateřských školách My Little English
 • Diplomový kurz Montessori filozofie (vedený Clausem Dieterem Kaulem) pro věkovou skupinu 3 – 14 let v Institutu celostního učení.
 • únor 2010 kurz Kritické myšlení v MŠ (Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet)
 • listopad 2010 seminář Mysli anglicky
 • březen 2013 Psychogeometrie – Montessori konference Praha
 • květen 2013 seminář Mateomatika – Theodor Feldner
 • září 2013 seminář Šance pro vaše dítě – předškolní příprava v Montessori pedagogice, přednáška Lory Anderlik – Montessori terapie
 • listopad 2013 – seminář Montessori filozofie, senzomotorický materiál a aktivity každodenního života dětí 0-6 let
 • seminář – Nenásilná komunikace – Bob Wentworth, Ph.D.
 • duben 2014 – Claus-Dieter Kaul přednáška Celostní vzdělávání dětí, seminář – Autentický Montessori učitel
 • květen 2014 Mentoring – vzdělávací cyklus
 • září 2014 kurz Podpora mentoringu
 • září 2014 – červen 2015 projekt Rozvoj Montessori pedagogů
 • říjen 2014 – březen 2015 metodické kurzy: Konstruktivistické učení zážitkem, Aktivizující prožitkové programy, Reflexe a formativní hodnocení
 • duben 2015 - seminář Řízení Montessori škol
 • duben 2015 – přednáška Claus-Dieter Kaul Pedagogika Marie Montessori při výchově i vzdělávání dětí v jejich různých vývojových obdobích
 • prosinec 2014 – Gower Montessori Primary School, Londýn, Velká Británie
 • březen 2015 - Finsko, Tampere, Jussinkylän päiväkoti
 • listopad 2015 – Openbare Montessori Basisschool De Clipper, Rotterdam, Nizozemí
 • prosinec 2015 – Niepubliczna Szkola Podstawowa Montessori, Wroclaw, Polsko
učitelka

Marie Havlíková

 • Střední pedagogická škola Karlovy Vary - učitelství pro mateřské školy
 • Funkční studium pro ředitele
 • Český národní diplom Montessori - výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori - děti ve věku 3 až 9 let
 • logopedický kurz
 • pedagogika a psychologie dětí předškolního věku
 • semináře k ŠVP a TVP
učitelka

Vanesa Vlachová

 • 2015 - 2019 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn - Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • 2019 - 2022 MŠ Stod, učitelka, homogenní třída- předškolní věk
učitelka

Zuzana Zemanová

 • 2012/2016 -Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, obor - Sociální činnost -pečovatelka
 • 2018/2021 – Západočeská univerzita Plzeň, obor - Předškolní a mimoškolní pedagogika - Učitelství pro MŠ
 • květen 2015 - praxe v rámci školy při SŠ - MŠ pro zrakově postižené a s vadami řeči, Jesenická, Plzeň
 • 2015/2016 - praxe v rámci školy při SŠ - ZŠ a MŠ Chotíkov
 • 2016/2018 - zaměstnána v ZŠ a MŠ Chotíkov - vychovatelka ŠD
 • 2015, 2017, 2018, 2019 - Pedagogický dozor na školce v přírodě - MŠ Chotíkov
 • březen - květen 2019 - školní praxe při VŠ - 64. MŠ, Pod Chlumem, Plzeň
 • říjen - listopad 2019 - školní praxe při VŠ - MŠ kardinála Berana, Žlutická, Plzeň
 • červen, srpen - listopad 2019 - Asistentská praxe v rámci VŠ v MŠ Chotíkov
 • březen a září 2020 - školní praxe při VŠ - 63. MŠ, Karla Steinera, Plzeň
 • listopad 2020 - školní praxe při VŠ - ZŠ a MŠ Chotíkov
 • srpen 2021 - táborová vedoucí Happy People
 • 2021/2022 - zaměstnána v IZŠ a MŠ Trnová - učitelka v MŠ
 • červenec a srpen 2022 - táborová vedoucí na dětských táborech - CK Topinka a Happy People
 • srpen 2017- seminář - První pomoc v praxi
 • březen 2018 - školení - Rizikové chování dětí ve školských zařízeních
 • 2017/2018 - kurz - Asistent pedagoga
 • únor 2022 - seminář Jiřiny Bednářové - Rozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ u dětí předškolního věku
učitelka

Daniela Smolíková

 • 2013-2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn - předškolní a mimoškolní pedagogika
 • 2020-2022 Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro vychovatele
 • 2014-2021 DDM Klatovy - vedoucí příměstských táborů
 • 2017-2018 ZŠ Plánická Klatovy - asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
 • 2018-2019 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace - asistent pedagoga
 • 2019-2022 ZŠ a MŠ pro zrakově postižení a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň - vychovatelka ŠD
na mateřské dovolené

Iveta Šperlová

 • 2014-2018 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara
 • Pedagogické lyceum: Humanitní studia
 • 2020 - Střední pedagogická škola Beroun - Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 • 2017 - 7. základní škola a mateřská škola - praxe ve školní družině
 • 2016 - 7. základní škola a mateřská škola - praxe v MŠ
 • 2015 - 2018 - TJ Sokol Valcha - instruktorka letního tábora