Mateřská škola Montessori Chotíkov

Náš tým

Hledáme posilu do naší mateřské školy.
Předepsané pedagogické vzdělání podle Zákona č. 563/2004 Sb. §6 a absolvování Diplomového kurzu Montessori pedagogiky pro věk 3-6 je nutností.


Pedagogičtí pracovníci naší mateřské školy mají ukončené středoškolské a vysokoškolské vzdělání, praxi a zkušenosti s výukou dětí předškolního věku.
ředitelka mateřské školy

Mgr. Gabriela Vicendová

 • PF ZČU Plzeň – učitelství anglického jazyka pro II.st ZŠ
 • září 2010 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 3-9 let
 • leden 2015 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 6-12 let
 • autorka metodiky výuky anglického jazyka v mateřských školách My Little English
 • Diplomový kurz Montessori filozofie (vedený Clausem Dieterem Kaulem) pro věkovou skupinu 3 – 14 let v Institutu celostního učení.
 • únor 2010 kurz Kritické myšlení v MŠ (Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet)
 • listopad 2010 seminář Mysli anglicky
 • březen 2013 Psychogeometrie – Montessori konference Praha
 • květen 2013 seminář Mateomatika – Theodor Feldner
 • září 2013 seminář Šance pro vaše dítě – předškolní příprava v Montessori pedagogice, přednáška Lory Anderlik – Montessori terapie
 • listopad 2013 – seminář Montessori filozofie, senzomotorický materiál a aktivity každodenního života dětí 0-6 let
 • seminář – Nenásilná komunikace – Bob Wentworth, Ph.D.
 • duben 2014 – Claus-Dieter Kaul přednáška Celostní vzdělávání dětí, seminář – Autentický Montessori učitel
 • květen 2014 Mentoring – vzdělávací cyklus
 • září 2014 kurz Podpora mentoringu
 • září 2014 – červen 2015 projekt Rozvoj Montessori pedagogů
 • říjen 2014 – březen 2015 metodické kurzy: Konstruktivistické učení zážitkem, Aktivizující prožitkové programy, Reflexe a formativní hodnocení
 • duben 2015 - seminář Řízení Montessori škol
 • duben 2015 – přednáška Claus-Dieter Kaul Pedagogika Marie Montessori při výchově i vzdělávání dětí v jejich různých vývojových obdobích
 • prosinec 2014 – Gower Montessori Primary School, Londýn, Velká Británie
 • březen 2015 - Finsko, Tampere, Jussinkylän päiväkoti
 • listopad 2015 – Openbare Montessori Basisschool De Clipper, Rotterdam, Nizozemí
 • prosinec 2015 – Niepubliczna Szkola Podstawowa Montessori, Wroclaw, Polsko
učitelka

Sára Vicendová

 • 2019 maturita na SOŠ Horšovský Týn, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Únor 2022 - květen 2023 Diplomový kurz Montessori pedagogiky pro děti 3-6 let
 • září 2019 - srpen 2021 - Školka Na zelené louce - učitelka
 • 4 roky praxe v MŠ Montessori Kopeckého sady
 • instruktorka atletiky v rámci praxe školy
 • vedoucí keramického kroužku v rámci praxe školy
 • praxe v mateřském centru Duhový svět
učitelka

Julie Kohoutová

 • 2015 - 2019 Středoškolské vzdělání - Předškolní a mimoškolní pedagogika Horšovský Týn
 • 2015 - pionýrské zkoušky na instruktora (certifikát)
 • 2015-2017 instruktor v pionýrské skupině (Jitřenka Kdyně)
 • 2015-2019 praxe při studiu - mateřská škola a školní družina Kdyně
 • 2019-2022 třídní učitel v MŠ Kout na Šumavě