Mateřská škola Montessori Chotíkov

Platby


Na aktuální školní rok je s rodiči uzavírána „ Smlouva o výuce dítěte v Montessori mateřské škole“, která stanovuje práva a povinnosti obou smluvních stran. Smlouva je uzavírána po přijetí dítěte, o čemž rozhodne ředitelka MŠ.

Provozní doba:

7:00 - 16:30

zavřeno – státní svátky, vánoční prázdniny a velikonoční prázdniny

Omlouvání dětí:

Odhlašování obědů na telefonním čísle: 731 104 422. Neodhlášené obědy budou počítány.

Docházka a školné:

Platbu za stravné posílejte na účet mateřské školy : 2801251730/2010 společně se školným k poslednímu dni předešlého měsíce.

celodenní měsíční

7:00 – 16:30      7.100,- Kč

stravné 80,-Kč na den, stravné se v době nepřítomnosti vrací.

dopolední měsíční

7:00 – 12:15      4.900,- Kč

stravné 80,-Kč na den, odpolední svačinku si děti nesou s sebou domů, stravné se v době nepřítomnosti vrací.

Platbu za stravné posílejte na účet MŠ se školným.

Omlouvání nepřítomnosti a přihlašování k docházce po nemoci do 6:50h na tel.: 731 104 422.
Po 7:00h není možné přihlašovat a odhlašovat dítě ke stravě.