Úvod  Náš tým

Náš tým

Hledáme posilu do naší základní školy. Předepsané pedagogické vzdělání podle Zákona č. 563/2004 Sb. §7 a absolvování Diplomového kurzu Montessori pedagogiky pro věk 6-12 je nutností.

 

dosažené vzdělání absolvované kurzy, školení a semináře stáže

Dosažené vzdělání:

PF ZČU Plzeň – učitelství anglického jazyka pro II.st ZŠ
září 2010 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 3-9 let
leden 2015 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 6-12 let
autorka metodiky výuky anglického jazyka v mateřských školách My Little English
Diplomový kurz Montessori filozofie (vedený Clausem Dieterem Kaulem) pro věkovou skupinu 3 – 14 let v Institutu celostního učení.
Absolvované kurzy, školení a semináře:

únor 2010 kurz Kritické myšlení v MŠ (Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet)
listopad 2010 seminář Mysli anglicky
březen 2013 Psychogeometrie – Montessori konference Praha
květen 2013 seminář Mateomatika – Theodor Feldner
září 2013 seminář Šance pro vaše dítě – předškolní příprava v Montessori pedagogice, přednáška Lory Anderlik – Montessori terapie
listopad 2013 – seminář Montessori filozofie, senzomotorický materiál a aktivity každodenního života dětí 0-6 let
seminář – Nenásilná komunikace – Bob Wentworth, Ph.D.
duben 2014 – Claus-Dieter Kaul přednáška Celostní vzdělávání dětí, seminář – Autentický Montessori učitel
květen 2014 Mentoring – vzdělávací cyklus
září 2014 kurz Podpora mentoringu
září 2014 – červen 2015 projekt Rozvoj Montessori pedagogů
říjen 2014 – březen 2015 metodické kurzy: Konstruktivistické učení zážitkem, Aktivizující prožitkové programy, Reflexe a formativní hodnocení
duben 2015 - seminář Řízení Montessori škol
duben 2015 – přednáška Claus-Dieter Kaul Pedagogika Marie Montessori při výchově i vzdělávání dětí v jejich různých vývojových obdobíchStáže

prosinec 2014 – Gower Montessori Primary School, Londýn, Velká Británie
březen 2015 - Finsko, Tampere, Jussinkylän päiväkoti
listopad 2015 – Openbare Montessori Basisschool De Clipper, Rotterdam, Nizozemí
prosinec 2015 – Niepubliczna Szkola Podstawowa Montessori, Wroclaw, Polsko


 

dosažené vzdělání praxe

Dosažené vzdělání:

PF Plzeň - učitelství pro 1. stupeň ZŠ
2016-2018 Diplomový kurz Montessori (vedený Claussem Dieterem Kaulem) v Institutu celostního učení
2020 - 2022 - Montessori vzdělávání pro 21. století v Erudio Montessori s.r.o. Kladno + Akademie Biberkor
2022 - Vzdělávací program Geometrie názorně a hravě v Erudio Montessori s.r.o. Kladno vedený Birgit GriepPraxe

ZŠ ul. Míru Rokycany - učitelka 1. stupeň ( 1. až 2. třída)
21. ZŠ Plzeň - učitelka 1. stupeň
Vedoucí regionálního prodeje MF Dnes


 

Mgr. Dominic Jačka

učitel českého jazyka, výchova k občanství, dějepis 2. stupeň

jacka@montessori-plzen.cz

Objednání na individuální konzultaci

 

dosažené vzdělání praxe absolvované kurzy, semináře a školení:

Dosažené vzdělání

2014 - 2017 (FPE ZČU) - český jazyk se zaměřením na vzdělávání a dramatická výchova (Bc.)
2017 - 2019 (FPE ZČU) - učitelství českého jazyka a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.)
2019 - dosud (FPE ZČU) - teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.)
Praxe:

2016 - 2018 - člen studentského divadelního souboru Sebranka (SVČ RADOVÁNEK)
2017 - 2019 - vedoucí plzeňské pobočky organizace Otevřeno, z. s., usilující o inovování pregraduální přípravy učitelů na pedagogických fakultách
červenec 2018 - instruktor na dětském táboře LDT REXÍK, z. s.
září 2018 - leden 2020 - lektor a odborný konzultant v projektové činnosti zaměřené na zkvalitnění výuky a snížení studentské neúspěšnosti na FPE ZČU
září 2019 - dosud - vedoucí seminářů a přednášek na FPE ZČU v Plzni (Kultura jazykového projevu, Pravopisný proseminář, Současný český jazyk)
říjen 2019 - duben 2020 - lektor českého jazyka ve Vzdělávacím centru VIET SCHOOL
leden 2020 - prosinec 2021 - předseda Studentské komory Akademického senátu FPE ZČU
duben 2020 - prosinec 2020 - dobrovolník v Mezigeneračním centru TOTEM, z. s.
březen 2021 - dosud - redaktor v popularizačním časopisu FPE ZČU (Faktcooltní noviny)
červenec 2021 - lektor osobnostního a sociálního rozvoje v Letní škole ZČU
Absolvované kurzy, semináře a školení:

prosinec 2017 - Vedení lidí v týmu: workshop (RNDr. Tomáš Řehák)
květen 2018 - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu: seminář (Mgr. Petr Sucháček)
leden 2019 - Líný učitel na ZČU: seminář (Mgr. Robert Čapek, Ph.D.)
leden 2020 - Mluvený projev učitele: kurz (PhDr. Magdalena B. Leichtová, Ph.D.)
leden 2020 - Vedení studentů k samostatnosti a odpovědnosti prostřednictvím komunikace: kurz (Mgr. Michal Dubec)
únor 2020 - Motivace studentů (nejen) na vysoké škole: kurz (RNDr. Jiří Plamínek, CSc.)
březen 2020 - Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů: kurz (Aleš Vlk & Šimon Stiburek)
prosinec 2020 - Sloh, zajímavá témata a hodnocení: workshop (PaedDr. Eva Schneiderová)


 

Bc. Irena Krumlová

učitelka 1. stupeň, chemie 2. stupeň

krumlova@montessori-plzen.cz

Objednání na individuální konzultaci

 

dosažené vzdělání a praxe

Dosažené vzdělání a praxe:

2021-2022- Montessori pedagogika pro ZŠ - MŠMT akreditovaný kurz v Brně
2011-2012- lektorka výchovy ke zdraví pro děti na ZŠ
2013- ZČU v Plzni- Biologie se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
2018-2019 učitelka v MŠ Montessori Pampeliška s.r.o., zde lektorka anglického jazyka pro nejmenší děti
od 2018- studentka ZČU FPE- Učitelství pro mateřské školy


 

Mgr. Aneta Husáková

učitelka 1. stupeň, družina

husakova@montessori-plzen.cz

 

dosažené vzdělání a praxe

Dosažené vzdělání a praxe:

učitelka 1. stupeň


 

dosažené vzdělání praxe

Praxe:

2021-2022 – Vyučují na 1. stupni základní školy v ZŠ a MŠ Líně
2020-2021 – Tvorba projektů pro Českou školní inspekci ČR
2020-2021 – Pracovník Střediska správy počítačové sítě na Západočeské univerzitě v Plzni
2019-2021 – Prezentace ZČU na veletrzích např. Dny vědy a techniky, Veletrh vědy atd.
2019–2020 - vyučující na Dětské univerzitě pořádanou Západočeskou univerzitou v Plzni
2017-2019 – vyučující anglického jazyka v ZŠ Dobřív
Dosažené vzdělání:

2016-2021 Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)
2021-2022 Montessori pedagogika pro ZŠ - MŠMT akreditovaný kurz v Brně


 

Mgr. Vlasta Brejchová

učitelka německého jazyka

 

dosažené vzdělání praxe

Praxe:

2008 -2009 - výuka na PFE ZČU - německý jazyk
2009 - soukromá praxe, výuka pro jazykové školy
Dosažené vzdělání:

2009 - Bc. FPE ZČU - německý jazyk pro SŠ
2012 - Mgr. FPE ZČU - německý jazyk, občanská výchova pro SŠ


 

Jana Slaninová

učitelka anglického jazyka

slaninova@montessori-plzen.cz

 

dosažené vzdělání a praxe

Dosažené vzdělání a praxe:

Studium
- Střední Pedagogická škola, Karlovy Vary, Učitelství MŠ - r. 1994 Maturitní zkouška
- First Certificate in English (Cambridge University) r. 1996 Staines, Velká Británie
- Certificate in English language proficiency r. 2001 Larchmont, NY, USA
- Mount Zion International School of Ministry Grantville, PA, USA r. 2007-2010
- Internship - Theology and Mission r. 2010, Cork, Ireland
- Kurz Watts English – výuka AJ pro MŠ a ml. šk. věk, r. 2019, Liberec, ČR

Praxe
- učitelství v MŠ - 5 let
- učitelství v ZŠ (Angl. jazyk) - 1 rok
- vychovatelství v Dětském Domově - 1 rok
- učitelství v britské ZŠ (1. a 2. ročník) - 2 roky


 

Kateřina Bendová

učitelka anglického jazyka

bendova@montessori-plzen.cz

 
 

Julian Edmonds

woodwork and English

edmonds@montessori-plzen.cz

 
 

Petra Procházková, DiS

sekretariát

prochazkova@montessori-plzen.cz

 
 


Statutární město Plzeň - přispěvatel v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

TOPlist