Úvod  Náš tým

Náš tým

Hledáme posilu do naší základní školy. Předepsané pedagogické vzdělání podle Zákona č. 563/2004 Sb. §7 a absolvování Diplomového kurzu Montessori pedagogiky pro věk 6-12 je nutností.

 

dosažené vzdělání absolvované kurzy, školení a semináře stáže

Dosažené vzdělání:

PF ZČU Plzeň – učitelství anglického jazyka pro II.st ZŠ
září 2010 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 3-9 let
leden 2015 Český národní diplom Montessori – výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori – děti ve věku 6-12 let
autorka metodiky výuky anglického jazyka v mateřských školách My Little English
Diplomový kurz Montessori filozofie (vedený Clausem Dieterem Kaulem) pro věkovou skupinu 3 – 14 let v Institutu celostního učení.
Absolvované kurzy, školení a semináře:

únor 2010 kurz Kritické myšlení v MŠ (Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet)
listopad 2010 seminář Mysli anglicky
březen 2013 Psychogeometrie – Montessori konference Praha
květen 2013 seminář Mateomatika – Theodor Feldner
září 2013 seminář Šance pro vaše dítě – předškolní příprava v Montessori pedagogice, přednáška Lory Anderlik – Montessori terapie
listopad 2013 – seminář Montessori filozofie, senzomotorický materiál a aktivity každodenního života dětí 0-6 let
seminář – Nenásilná komunikace – Bob Wentworth, Ph.D.
duben 2014 – Claus-Dieter Kaul přednáška Celostní vzdělávání dětí, seminář – Autentický Montessori učitel
květen 2014 Mentoring – vzdělávací cyklus
září 2014 kurz Podpora mentoringu
září 2014 – červen 2015 projekt Rozvoj Montessori pedagogů
říjen 2014 – březen 2015 metodické kurzy: Konstruktivistické učení zážitkem, Aktivizující prožitkové programy, Reflexe a formativní hodnocení
duben 2015 - seminář Řízení Montessori škol
duben 2015 – přednáška Claus-Dieter Kaul Pedagogika Marie Montessori při výchově i vzdělávání dětí v jejich různých vývojových obdobíchStáže

prosinec 2014 – Gower Montessori Primary School, Londýn, Velká Británie
březen 2015 - Finsko, Tampere, Jussinkylän päiväkoti
listopad 2015 – Openbare Montessori Basisschool De Clipper, Rotterdam, Nizozemí
prosinec 2015 – Niepubliczna Szkola Podstawowa Montessori, Wroclaw, Polsko


 

Mgr. Šárka Lahučká

učitelka 1. stupeň, družina

lahucka@montessori-plzen.cz

Objednání na individuální konzultaci

 

dosažené vzdělání praxe

Praxe:

ZŠ ul. Míru Rokycany - učitelka 1. stupeň ( 1. až 2. třída)
21. ZŠ Plzeň - učitelka 1. stupeň
Vedoucí regionálního prodeje MF Dnes
Dosažené vzdělání:

PF Plzeň - učitelství pro 1. stupeň ZŠ
2016-2018 Diplomový kurz Montessori (vedený Claussem Dieterem Kaulem) v Institutu celostního učení


 

Mgr. Dominic Jačka

učitel českého jazyka, výchova k občanství, dějepis 2. stupeň

jacka@montessori-plzen.cz

Objednání na individuální konzultaci

 

dosažené vzdělání praxe absolvované kurzy, semináře a školení:

Dosažené vzdělání

2014 - 2017 (FPE ZČU) - český jazyk se zaměřením na vzdělávání a dramatická výchova (Bc.)
2017 - 2019 (FPE ZČU) - učitelství českého jazyka a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.)
2019 - dosud (FPE ZČU) - teorie vzdělávání v bohemistice (Ph.D.)
Praxe:

2016 - 2018 - člen studentského divadelního souboru Sebranka (SVČ RADOVÁNEK)
2017 - 2019 - vedoucí plzeňské pobočky organizace Otevřeno, z. s., usilující o inovování pregraduální přípravy učitelů na pedagogických fakultách
červenec 2018 - instruktor na dětském táboře LDT REXÍK, z. s.
září 2018 - leden 2020 - lektor a odborný konzultant v projektové činnosti zaměřené na zkvalitnění výuky a snížení studentské neúspěšnosti na FPE ZČU
září 2019 - dosud - vedoucí seminářů a přednášek na FPE ZČU v Plzni (Kultura jazykového projevu, Pravopisný proseminář, Současný český jazyk)
říjen 2019 - duben 2020 - lektor českého jazyka ve Vzdělávacím centru VIET SCHOOL
leden 2020 - prosinec 2021 - předseda Studentské komory Akademického senátu FPE ZČU
duben 2020 - prosinec 2020 - dobrovolník v Mezigeneračním centru TOTEM, z. s.
březen 2021 - dosud - redaktor v popularizačním časopisu FPE ZČU (Faktcooltní noviny)
červenec 2021 - lektor osobnostního a sociálního rozvoje v Letní škole ZČU
Absolvované kurzy, semináře a školení:

prosinec 2017 - Vedení lidí v týmu: workshop (RNDr. Tomáš Řehák)
květen 2018 - Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu: seminář (Mgr. Petr Sucháček)
leden 2019 - Líný učitel na ZČU: seminář (Mgr. Robert Čapek, Ph.D.)
leden 2020 - Mluvený projev učitele: kurz (PhDr. Magdalena B. Leichtová, Ph.D.)
leden 2020 - Vedení studentů k samostatnosti a odpovědnosti prostřednictvím komunikace: kurz (Mgr. Michal Dubec)
únor 2020 - Motivace studentů (nejen) na vysoké škole: kurz (RNDr. Jiří Plamínek, CSc.)
březen 2020 - Možnosti předcházení neúspěšnosti studentů: kurz (Aleš Vlk & Šimon Stiburek)
prosinec 2020 - Sloh, zajímavá témata a hodnocení: workshop (PaedDr. Eva Schneiderová)


 

Mgr. Kamila Bačová

učitelka matematiky, fyziky a přírodovědy 2. stupeň

bacova@montessori-plzen.cz

Objednání na individuální konzultaci

 

dosažené vzdělání absolvované kurzy, školení a semináře praxe

Praxe:

učitelka převážně na 2.stupni ZŠ
učitelka na SOŠ
učitelka na 1. stupni ZŠ
Absolvované kurzy, školení a semináře:

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ, zaměření: začátečníci
Škola angličtiny online pro učitele
Specifické poruchy chování
Google – media a komunikace
Testujeme s Googlem (Google – formulář jako test)
Tvořivé a činnostní metody v aritmetice
Matematika v 6.-9. ročníku základní školy a víceletých gymnázií
Hodnocení a klasifikace v hodinách matematiky
Dosažené vzdělání:

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učiliště, obor matematika-výpočetní technika
Obchodní akademie Valašské Meziříčí, obor výpočetní technika a zpracování dat, nástavbové studium
Rodinná škola Slavičín


 

Bc. Irena Krumlová

učitelka 1. stupeň, chemie 2. stupeň

krumlova@montessori-plzen.cz

Objednání na individuální konzultaci

 

dosažené vzdělání a praxe

Dosažené vzdělání a praxe:

2011-2012- lektorka výchovy ke zdraví pro děti na ZŠ
2013- ZČU v Plzni- Biologie se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
2018-2019 učitelka v MŠ Montessori Pampeliška s.r.o., zde lektorka anglického jazyka pro nejmenší děti
od 2018- studentka ZČU FPE- Učitelství pro mateřské školy


 

Mgr. Aneta Husáková

učitelka 1. stupeň, družina

husakova@montessori-plzen.cz

 

dosažené vzdělání a praxe

Dosažené vzdělání a praxe:

učitelka 1. stupeň


 

Mgr. Karolína Lahučká

učitelka výchova k občanství, dějepis, zeměpis 2. stupeň, družina

karolina.lahucka@montessori-plzen.cz

Objednání na individuální konzultaci

 

dosažené vzdělání praxe

Praxe:

2014–2016 koordinátorka vzdělávacích výměnných projektů pro studenty SŠ z Turecka v ČR, Erasmus+
2016–2017 pomocná vědecká asistentka na Ústavu politologie, FF UK
2017 spolupráce na projektu mezikulturní komunikace pro studenty SŠ "Žijeme spolu, mluvíme spolu", Charita ČR
2016–dosud korektorka českého jazyka, MF DNES
2018–2020 koordinátorka vzdělávacích projektů pro studenty se zaměřením na bezpečnost, občanské vzdělávání a dezinformace (Youth vs. Disinfo, regionální Pražský studentský summit, Studentský bezpečnostní barcamp, NATO: Naše bezpečnost ad.), Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. (AMO)
2019–dosud přednášky pro VŠ studenty a veřejnost na témata dějiny Blízkého východu, aktuální problémy Blízkého východu a Afriky, nedemokratické režimy, zahraniční a bezpečnostní politika Turecka ad., FF UK
Dosažené vzdělání:

2012–2015 FF UK, dvouobor Politologie–Turkologie (Bc.)
2015–2018 FF UK, dvouobor Politické teorie–Turkologie (Mgr.)
2018–dosud FF UK, doktorský program Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (Ph.D.)
duben 2019 - výzkumné stipendium na Asien-Afrika Institut, University of Hamburg, Německo


 

Alice Hellmichová

učitelka anglického jazyka

hellmichova@montessori-plzen.cz

Objednání na individuální konzultaci

 

dosažené vzdělání absolvované kurzy, školení a semináře praxe

Praxe:

4 roky Waldorfská škola Plzeň
9 let Velká Británie – předškolní vzdělávání (2-4 leté děti) a školní vzdělávání (4-7 letí žáci)
Absolvované kurzy, školení a semináře:

Akreditované vzdělávací programy na výuku AJ - Descartes, U.S. Embassy, Oxford University Press
Letní týdenní semináře waldorfské pedagogiky
Akreditované semináře: Práce s emocemi, Komunikace s rodiči, Budování bezpečného klimatu, Tovříme pravidla společně
Dosažené vzdělání:

ESOL - Cambridge English Level 2 – C1 zkouška
Akcent College
Children`s Care and Learning Development, NVQ Level 3
FIE – Certificate in Fitness Instructing Exercise & Physical Activity for Children
Gymnázium


 

Mgr. Vlasta Brejchová

učitelka německého jazyka

 

dosažené vzdělání praxe

Praxe:

2008 -2009 - výuka na PFE ZČU - německý jazyk
2009 - soukromá praxe, výuka pro jazykové školy
Dosažené vzdělání:

2009 - Bc. FPE ZČU - německý jazyk pro SŠ
2012 - Mgr. FPE ZČU - německý jazyk, občanská výchova pro SŠ


 

Dennis Paul Lammas

Native English Speaker/Teacher

lammas@montessori-plzen.cz

 

dosažené vzdělání praxe

Praxe:

2000 - 2021 freelancer English teacher- at various language schools including State Language School and Music Conservatory in Plzen
Dosažené vzdělání:

2000 TEFL certification, teaching English as foreign language
1997 NVQ level 1 and 2 Furniture Making


 

Jana Slaninová

učitelka anglického jazyka

slaninova@montessori-plzen.cz

 

dosažené vzdělání a praxe

Dosažené vzdělání a praxe:

Studium
- Střední Pedagogická škola, Karlovy Vary, Učitelství MŠ - r. 1994 Maturitní zkouška
- First Certificate in English (Cambridge University) r. 1996 Staines, Velká Británie
- Certificate in English language proficiency r. 2001 Larchmont, NY, USA
- Mount Zion International School of Ministry Grantville, PA, USA r. 2007-2010
- Internship - Theology and Mission r. 2010, Cork, Ireland
- Kurz Watts English – výuka AJ pro MŠ a ml. šk. věk, r. 2019, Liberec, ČR

Praxe
- učitelství v MŠ - 5 let
- učitelství v ZŠ (Angl. jazyk) - 1 rok
- vychovatelství v Dětském Domově - 1 rok
- učitelství v britské ZŠ (1. a 2. ročník) - 2 roky


 

Petra Jirsová, DiS

sekretariát

jirsova@montessori-plzen.cz

 
 


Statutární město Plzeň - přispěvatel v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

TOPlist