Úvod  informace Časté dotazy

Časté dotazy

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou se na nás obracíte jako na partnery ve výchově Vašeho dítěte.
Rodinu považujeme pro vývoj dítěte za nejdůležitější a těší nás, že rodiče našich dětí se aktivně zapojují do činností Montessori školky a podporují nás při rozvoji našich programů. Shoda mezi přístupem k dítěti doma a ve škole je základem pro harmonickou a úspěšnou výchovu a vzdělávání dítěte.
Možností zapojení rodičů je mnoho – vítáme, pokud mohou rodiče přijít do třídy a představit dětem své povolání, svou zájmovou činnost nebo pokud my je s dětmi můžeme navštívit na jejich pracovišti.

Rodiče nám pomáhají při přípravě společných setkání (Zahradní slavnost, Vánoční setkání, narozeniny dítěte apod.)

V mateřské škole není pro děti televize ani počítač.

 

Nejčastější otázky rodičů

 

Proč Montessori školka a v čem je jiná?

Když vstoupíte k nám do MŠ Montessori, uvidíte již na první pohled, v čem je výukový systém Montessori odlišný od běžných MŠ. Třída je zcela jinak vybavena a uspořádána, než bychom ve školce očekávali. Nad panenkami a autíčky ( s kterými si děti u nás hrají až v pozdějších odpoledních hodinách) zde zcela převládají důmyslné a propracované pomůcky a didaktický materiál, který děti rozvíjí, utváří a prohlubuje jejich schopnosti. Třída je rozdělena na malá oddělení praktického života, smyslové výchovy, kosmické výchovy, jazyka a matematiky. Děti si v Montessori třídě nehrají, ale pracují. Tuto terminologii nejsou mnozí dospělí schopni vstřebat a přijmout. Je to však určitá zažitá terminologie označování skutečností v Montessori pedagogice. V žádném případě to neznamená, že v Montessori školce není legrace a nezní tam dětský smích. Montessori děti jsou úplně normální, běžné děti, které jsou šťastné a těší se ve školce z jiných činností než je hraní s panenkami a autíčky. Učitel v Montessori třídě vystupuje jako průvodce, podporuje dítě v jeho samostatnosti a respektuje senzitivní období dítěte. Montessori třída dítě aktivně stimuluje, podporuje jeho touhu poznávat a zkoumat svět prostřednictvím důmyslně propracovaného Montessori materiálu a didaktických hraček. Učitel k dítěti přistupuje tak, jako by jednal s dospělým člověkem. To znamená s velkým respektem k jeho osobě. Dítě a učitel jsou rovnocennými partnery.

Co Vás může v Montessori třídě překvapit?

Vyjma netradičního uspořádání třídy, mnoho lidí zarazí to krásné ticho a klid, které v normalizované Montessori třídě panuje. Je to proto, že dítě , které se plně soustředí na svou činnost, mluvit nepotřebuje. Samo si vybere aktivitu, která ho láká a my pak máme možnost tiše pozorovat třeba tříleté dítě, které je naprosto pohlceno ,, prací”. Jakmile se nasytí aktivitou, bez říkání vše uklidí a navrátí aktivitu na určené místo, aby si mohlo vybrat další. Stejně tak dítě může požádat kamaráda, zda by se mohlo připojit k jeho rozpracované práci a spolupracovat. V případě, že je odmítnuto, učí se respektovat jeho potřebu a tiše kamaráda opouští bez pocitu hněvu, zrady a ukřivdění, protože každý má možnost říci ,,NE”.

Heterogenní třída?

Ano, v Montessori třídě jsou společně děti různého věku. Smíšená skupina dává dětem úžasnou příležitost, aby si navzájem pomáhaly a tím se učily tolerovat jeden druhého, učily se zodpovědnosti a správně zacházet se svobodou a samostatností. Problémy v heterogenní třídě nemusí vždy řešit učitel, naopak vedeme děti k tomu, aby byly zvyklé hledat řešení samy. V heterogenní třídě jsou mnohem více upevňovány, posilovány a rozvíjeny morálně-volní vlastnosti, což by ve třídě stejného věku a dovedností zkrátka nebylo možné.

Bude mít mateřská škola Montessori návaznost v základní škole?

Základní škola Montessori Plzeň byla otevřena v září 2014.

Do školky děti potřebují

Přezůvky
Oblečení na výměnu (při polití apod.):

  • Triko s krátkým rukávem v létě
  • Triko s dlouhým rukávem v zimě
  • Tepláky  (příp. kraťasy, sukně)
  • Pár ponožek
  • Spodní prádlo
  • Pyžamo + mazlíček na spaní

Na pobyt venku v nepříznivém počasí

  • Nepromokavá bunda nebo pláštěnka
  • Holínky

V létě

  • Čepice proti slunci

Všechny věci dítěte prosím označte jeho jménem nebo značkou.
Pokud si dítě vzalo s sebou na cestu do Montessori školky hračku, měla by zůstat v šatně ( v osobním boxu) dítěte. Při činnostech ve třídě potřebuje dítě obě ruce a neustálá starost o osobní hračku zabraňuje v soustředění a svobodném výběru činností.
Naopak vítáme, když dítě přinese zajímavé přírodniny a předměty z cest pro pozorování a zkoumání nebo kvalitní knihy.

Prosím nedávejte dětem s sebou žádné cennosti – školka za ně nemůže přijmout zodpovědnost.

 
TOPlist