Úvod  informace Aktuality               

Aktuality


Schůzka rodičů

24.08.2022

Zveme vás na informativní schůzku v úterý 6. září 2022 v16h do mateřské školy.

Začátek nového školního roku

24.08.2022

Ve čtvrtek 1.9. od 7h se na vás všechy těšíme.

Výlet do Techmanie

15.06.2022

Ve čtvrtek 16.6. půjdeme do Techmanie na výukový program Barvy kolem nás. Odchod ze školky v 8h a návrat ve 12h na oběd. S sebou batůžek s pitím, kapesníky a pláštěnka.

Den dětí - Klaunka Pepina show

30.05.2022

Ve středu 1.6. v dopol. hodinách nás do školky přijede pobavit klaunka Pepina!!! 

Zápis do mateřské školy

29.05.2022

K předškolnímu vzdělávání byly přijaty děti s registračními čísly: 1, 2, 4, 6, 12, 19

 

31. 5. Návštěva knihovny - Čtení pro nejmenší

26.05.2022

27. 5. Společné fotografování

26.05.2022

Zápis do mateřské školy

24.04.2022

Zápis do mateřské školy proběhne 12.5. od 14h. Přineste s sebou rodný list dítěte. 

Zájemci o registraci k zápisu pište na e-mail: info@montessori-plzen.cz, nabídneme Vám přesný čas, abychom zabránili dlouhému čekání.

Čtení pro nejmenší

03.11.2021

Ve středu 10.11. 2021 navštívíme dětské oddělení Knihovny města Plzně, kde bude připraven program Čtení pro nejmenší. 

Konzultační hodiny

03.11.2021

Ve středu 10. 11. 2021 se budou konat konzultační hodiny. Vzhledem k aktuální situaci a veliké nemocnosti budou opět probíhat online. Budete-li mít zájem, v šatně MŠ se již můžete zapisovat do tabulky ke konkrétnímu termínu. 

Čtení pro nejmenší

05.10.2021

V pátek 15.10. 2021 navštívíme dětské oddělení Knihovny města Plzně, kde bude připraven program Čtení pro nejmenší. 

Prosíme rodiče dětí, které ještě nemají průkaz do knihovny, aby ji dětem zřídili.

(Knihovna města Plzně – dětské oddělení, 1. p. Ul. B. Smetany 13)

Knihovna a Muzeum loutek

11.06.2021

V úterý 29. 6. 2021 navštívíme s dětmi Knihovnu města Plzně a Muzeum loutek, kde pro děti bude připraven zábavný program.

Fotografování

11.06.2021

V pátek 18. 6. 2021 se uskuteční školkové focení. Až paní fotografie zpracuje a vyvolá, bude možné nechat přidělat další kopie.

Přijaté děti

20.05.2021

Registrační čísla nově přijatých dětí pro školní rok 2021/22:

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Zápis do mateřské školy

01.04.2021

Zápis do mateřské školy se bude konat 11.5.2021. Vzhledem k současné situaci je možné, že  proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole od 3.5. do 28.5.2021.

 

Zákonní zástupci předají, pokud je to možné, přihlášku k předškolní docházce škole bez osobní přítomnosti, tj. vzdáleným přístupem (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou)

Dokumenty k zápisu si vyžádejte na info@montessori-plzen.cz. Vyplněné a vytištěné dokumenty podepište a doručte spolu s kopií rodného listu dítěte do školy níže uvedenými způsoby doručení do 17.5.2021.

  • do datové schránky školy: x9zjwdj
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na e-mail info@montessori-plzen.cz),
  • poštou (datum odeslání nejpozději 17. 5. 2021),
  • jiný způsob předání žádosti možno domluvit telefonicky 603 871 571.

Na Vámi uvedený email Vám bude doručeno potvrzení o přijetí přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě evidováno v přijímacím řízení. 

Výsledky správního řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách www.montessori-plzen.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy dne 31. 5. 2021. Na základě dodaných formulářů vystavíme Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Do mateřské školy ve školním roce 2021/22 bude přijato 7 dětí.

Děti budou přijímány v následujícím pořadí.

  1. Děti, jejichž sourozenec již školu navštěvuje.

Prodloužení distančního vzdělávání

27.03.2021

Dne 26.3.2021 vláda přijala krizové opatření, kterým prodloužila omezení provozu škol do 11.4.2021, a proto pokračujeme v dosavadním nastaveném režimu. 

Prodloužení krizových opatření

20.03.2021

Krizová opatření byla prodloužena do 28.3.2021. Na základě usnesení vlády pokračujme v dosavadním režimu.

Omezení provozu mš 1.-21.3.

27.02.2021

Podle usnesení vlády ČR z 26.2.2021 o přijetí krizového opatření je zakázána osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřských školách s účinností od 27.2. do 21.3.2021.
Mateřská škola Montessori musí být na základě tohoto usnesení v této době uzavřena.

Čtení pro nejmenší

08.09.2020

Ve středu 16. 9. 2020 navštívíme dětské oddělení Knihovny města Plzně. Od 10.00 hodin zde bude pro děti připraven program Čtení pro nejmenší.

Prosíme rodiče dětí, které ještě nemají průkaz do knihovny, aby dětem průkazku zřídili.

(Knihovna města Plzně – dětské oddělení, 1. p. Ul. B. Smetany 13)

Začátek školního roku

27.08.2020

V úterý 1.9. od 7h se na Vás všechny těšíme. V naší školce začíná již devátý školní rok.

Zápis do připravované MŠ Montessori Chotíkov

25.06.2020

V úterý 30.6.2020 od 16h proběhne zápis dětí do připravované MŠ Montessori Chotíkov v zasedací místnosti Obecního úřadu Chotíkov. S sebou přineste rodný list dítěte. 

Obnovení provozu

15.05.2020

Od pondělí 18.5. je provoz školky obnoven v plném rozsahu. Těšíme se na Vás.

Obnovení provozu

02.05.2020

Dne 2.5.2020 nám MŠMT zaslalo metodiku k provozu v období do konce roku 2019/2020. Podrobné informace rodičům pošleme e-mailem.

Zápis do mateřské školy

01.05.2020

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do mateřské školy organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis proběhne od 4.5. do 15.5.2020 pouze elektronickou formou. O dokumenty k zápisu a registraci si prosím pište na e-mail: vicendova@montessori-plzen.cz.

Mimořádné opatření

08.03.2020

V pátek 6.3.2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se osobám, které se vrátí  z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem kontaktovali svého praktického lékaře. 

Dále se tímto mimořádným opatřením nařizuje praktickým lékařům, aby u osob, které se vrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

V souladu s tímto opatřením žádáme, aby děti, které se vrátily z pobytu v Itálii, zůstaly v domácí karanténě.

Telefonické kontakty na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje:

377 155 209,    377 155 204,    377 155 205,    377 155 100

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop poradenství v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru):

724 810 106,    725 191 367

Provoz školy může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.

Solná jeskyně

24.02.2020

V úterý 25. 2. 2020 navštívíme solnou jeskyni KuSka (Klatovská tř. 1384) a strávíme zde jednu hodinu. 

Vstup do solné jeskyně je 60 Kč. 

Tento den, prosíme, přijďte do MŠ nejpozději v 8. 15 hodin a s sebou dětem zabalte náhradní pár ponožek. 

Děkujeme

Návštěva divadla

24.02.2020

V pondělí 24. 2. 2020 jdeme s dětmi na divadelní představení „Doktorská pohádka.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 40 Kč.

Čtení pro nejmenší

06.02.2020

V úterý 18. 2. 2020 jdeme s dětmi na čtení pro nejmenší. Program je připraven v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

 

Návštěva divadla

06.02.2020

V úterý 11. 2. 2020 jdeme s dětmi na divadelní představení „Veselá zvířátka.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 40 Kč.

Solná jeskyně

06.02.2020

V pondělí 17. 2. 2020 navštívíme solnou jeskyni KuSka (Klatovská tř. 1384) a strávíme zde jednu hodinu. 

Vstup do solné jeskyně je 60 Kč. 

Tento den, prosíme, přijďte do MŠ nejpozději v 8. 15 hodin a s sebou dětem zabalte náhradní pár ponožek. 

Děkujeme

Návštěva divadla

13.01.2020

V pondělí 20. 1. 2020 jdeme s dětmi na pořad „Pohádková farma.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 40 Kč.

Čtení pro nejmenší

13.01.2020

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 jdeme s dětmi na čtení pro nejmenší. Program je připraven v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Návštěva divadla

13.01.2020

Ve středu 15. 1. 2020 jdeme s dětmi na pořad „Pan Pozdraveníčko.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 40 Kč.

 

Čtení pro nejmenší

02.12.2019

V úterý 17. 12. 2019 jdeme s dětmi na čtení pro nejmenší. Program je připraven v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Návštěva divadla

02.12.2019

Ve středu 18. 12. 2019 jdeme s dětmi na pořad „Vánoční hrátky a zpívánky.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 35 Kč.

Návštěva divadla

02.12.2019

V úterý 3. 12. 2019 jdeme s dětmi na pořad „Čertovské pohádky.“ 

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 40 Kč.

Návštěva divadla

02.12.2019

Ve středu 11. 12. 2019 jdeme s dětmi na pořad „Pohádka o Vánocích.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 40 Kč.

Návštěva divadla

02.12.2019

 Ve středu 11. 12. 2019 jdeme s dětmi na pořad „Pohádka o Vánocích.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 40 Kč.

Fotografování s vánočním motivem

13.11.2019

Vážení rodiče,

dne 25. 11. 2019 se v prostorách MŠ od 9.00 hodin bude konat vánoční fotografování dětí.

Cena dvou portrétů (13x19) je 100 Kč. Po obdržení těchto fotografií budete mít možnost si dodatečně objednat další (i v jiných variantách).

Kolektiv MŠ

Vánoční vyrábění s rodiči

11.11.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na „vánoční vyrábění,“ které se bude konat ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 16.00 hodin v prostorách MŠ Montessori.

Vy i Vaše děti jste srdečně zváni.

Návštěva divadla

11.11.2019

V úterý 26. 11. 2019 jdeme s dětmi na pořad „O polepšeném čertovi.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 35 Kč.

Dopolední výlet

01.11.2019

Ve středu 27. 11. 2019 s dětmi navštívíme Svíčkárnu v Liticích.

Odjezd autobusu bude v 9.45 hodin od Hotelu Slovan. Děti proto přiveďte nejpozději do 8.15 hodin do MŠ. Je také možné děti předat přímo u autobusu.

Děti zde navštíví výrobní dílny, které jsou v krytých a teplých prostorách. Odjezd z Litic plánujeme v 11. 30 hodin. Oběd bude v MŠ.

Cena dopoledního výletu zahrnuje dva výrobky (85 Kč + 95 Kč) a náklady na autobus (50 Kč). Celkem tedy 230 Kč.

Děkujeme

Návštěva divadla

01.11.2019

V pondělí 11. 11. 2019 jdeme s dětmi na pořad „Co se děje v trávě.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 40 Kč.

Návštěva divadla

01.11.2019

V pondělí 4. 11. 2019 jdeme s dětmi na pořad „Budulínek Mandelinka.“

Pohádka pro děti je připravena v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Vstup je 40 Kč.

 

Podzimní vyrábění s rodiči

16.10.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na „podzimní vyrábění,“ které se bude konat ve čtvrtek 24. 10. 2019 od 16.00 hodin v prostorách MŠ Montessori.

Vy i Vaše děti jste srdečně zváni.

Čtení pro nejmenší

16.10.2019

V úterý 22. 10. 2019 jdeme s dětmi na čtení pro nejmenší.

Program je připraven v Polanově síni Knihovny města Plzně od 10.00 hodin.

Návštěva Muzea loutek

25.09.2019

Dne 2. 10. 2019 s dětmi navštívíme Muzeum loutek v Plzni.

Od 10.00 hodin je zde připravena výstava tzv. hybohledů (interaktivních skříněk). Součástí programu je také dílna profesora Skupy, kde si děti mohou vyrobit vlastní plochou loutku. 

Cena za dítě je 50 Kč

Informativní schůzka

27.08.2019

Zveme Vás na informativní schůzku rodičů k začátku školního roku 5.9. v 16:30.

Přijaté děti

28.04.2019

Nově přijaté děti do mateřské školy pro školní rok 2019/20:

1, 4, 8, 21, 26

ostatní uchazeči nebyli přijati

Den otevřených dveří a zápis

11.02.2019

Objevte Montessori mateřskou školu a přijťe se podívat na výuku 14.3.2019 od 8:30 do 11:00.

Zápis dětí na školní rok 2019/20 se bude konat 25.4. od 13h.

Prosím registrujte se na tel.: 603 871 571 nebo info@montessori-plzen.cz.

Zápis

11.02.2019

Zápis dětí na školní rok 2019/20 se bude konat 25.4. od 13h.

Prosím registrujte se na tel.: 603 871 571 nebo info@montessori-plzen.cz.

Zahradní slavnost

10.06.2018

Ve čtvrtek 14.6. od 16h pořádáme zahradní slavnost k ukončení školního roku s opékáním buřtů a výtvarnou dílničkou pro děti. 

Seznam přijatých dětí

30.04.2018

Děti přijaté ke vzdělávání v mateřské škole od září 2018:

3, 7, 10, 11, 13, 21, 23, 25, 62

Zápis

19.03.2018

Zápis do mateřské školy se koná 25.4. od 13h. K zápisu se registrujte na info@montessori-plzen.cz, s sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce. 

Den otevřených dveří

25.02.2018

14.3. pořádáme den otevřených dveří. Od 9:15 do 10:45 je možná účast ve výuce a poté odpovíme na Vaše dotazy. Je nutné si rezervovat místo na info@montessori-plzen.cz nebo 603871571.

Lyžařský víkend 2018

05.11.2017

Lyžářský víkend 2018

Termín: 13.1. - 16.1.2018

Místo: Zadov-Churáňov, ubytování: Chata Churáňov www.chatachuranov.cz

Oslava konce školního roku

20.06.2017

Zahradní slavnost se koná v úterý  27.6. v 16h na zahradě mateřské školy. 

Otava 2017

18.05.2017

O víkendu 16.-17.6.2017 se koná již tradiční splutí řeky Otavy. 

Čtení pro nejmenší

17.05.2017

Ve středu 24.5. se zůčastníme tradičního Čtení pro nejmenší. 

Aquatera

17.05.2017

V úterý 23.5. půjdeme do Aquatery. 

Fotografování

10.05.2017

6.6. - společné, skupinové i portrétové fotografování dětí

Divadelní představení

10.05.2017

10.5. - Cesta do Zoo

19.5. - Muzikantská cesta kolem světa

obě představení se uskuteční v Polanově síni

Přijaté děti

12.04.2017

Pro školní rok 2017/18 byly přijaty děti pod registračními čísly: 7, 10, 4, 3, 11, 2.

Městská policie - bezpečný kontakt s cizí osobou

23.02.2017

Beseda s policisty na téma bezpečný kontakt s cizí osobou se uskuteční 1.3. v mateřské škole.

Letem světem

22.02.2017

Letem světem - v pondělí 6.3. od 10:15 v Polanově síni. Jde o pořad pražského písničkáře  Jiřího Bílého. Vstupné 35,- Kč. 

Večer se zlatým perlovým materiálem

21.02.2017

Přijďte se v úterý 28.2. v 17h seznámit se zlatým pokladem. Objevíte genialitu a dokonalost jedné ze základních pomůcek Montessori metody a poznáte způsob práce v naší základní škole, jak ho denně prožívají vaše děti. 

Karneval

14.02.2017

Ve čtvrtek 23.2. se koná maškarní. Děti si přinesou masky. 

Zápis do mateřské školy

07.02.2017

Dne 28. - 29.3. od 13h do 16:30 bude probíhat zápis do mateřské školy. S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

Čtení pro nejmenší

01.02.2017

Termíny Čtení pro nejmenší: 25.1., 22.2., 22.3. vždy od 10h v dětském odělení Knihovny města Plzně.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

06.01.2017

Zápis do 1. ročníku Základní školy Montessori Plzeň pro školní rok 2017/2018 se koná 11. 4. 2017 od 14:00 do 16:30 hodin nám. Odboje 550/18, 323 00 Plzeň. 

Možnost náhradního termínu zápisu po domluvě s ředitelkou školy:  Mgr. Gabriela Vicendová 603 871 571.

Vánoční posezení a vyrábění

27.11.2016

Zveme Vás a Vaše děti na vánoční posezení a vyrábění do mateřské školy ve čtvrtek 1.12. od 16h.

Hudební pořad "Hej, hej , koleda"

27.10.2016

21.12. od 9h si půjdeme zazpívat do Polanovy sítě.

Čtení pro nejmenší

27.10.2016

14.12. od 10h je pro nás připraveno Čtení pro nejmenší.

Pohádka o Vánocích

27.10.2016

7.12. od 10h půjdeme do Polanovy síně na divadelní představení "Pohádka o Vánocích".

Divadelní pořad

27.10.2016

15.11. se zúčastníme divadelního představení "Projedem se po ZOO" od 8:45 v Polanově síni.

Správná péče o zuby

27.10.2016

9.11. od 1Oh proběhne povídání studentek Lékařské fakulty UK. Děti si přinesou svůj kartáček na zuby.

Čtení pro nejmenší

27.10.2016

30.11. je pro nás připraveno Čtení pro nejmenší od 10h.

Beseda - Honba za výkonem

19.10.2016

Zveme Vás na besedu s PhDr. Petrem Hrouzkem, PhD. Je lov zajíce honba za výkonem? - interaktivní povídání nejen o tom, jak je možné různě pojmout výkon, aby naše dítě rostlo k samostatnosti, 3.11. v 17h v mateřské škole, vstupné 50,-Kč.

Podzimní vyrábění

15.10.2016

Zveme rodiče se svými dětmi na podzimní vyrábění ve čtvrtek 20.10. od 16h do mateřské školy.

Divadelní představení

06.10.2016

Ve středu 19.10. od 9:30h půjdeme do Polanovy síně  na divadelní představení Jak Čachtánek a Lesněnka chránili přírodu.

Dny otevřených dveří

06.10.2016

Zveme Vás na dny otevřených dveří 21.-23.11.2016 od 7:30h do 10h.
Abychom zajistili hladký průběh, prosíme zájemce, aby se objednávali na e-mailu info@montessori-plzen.cz nebo na tel. 739 565 572.

Zahradní slavnost

28.09.2016

Ladův podzim - pečení brambor a špekáčků. V pondělí 3. 10. v 16h na zahradě mateřské školy vedle Malé synagogy, vchod průjezdem domu Smetanovy sady7.

Informativní schůzka rodičů

14.09.2016

21.9. od 16:30h Vás zveme na společné setkání rodičů a pedagogů.

Vraťte se s námi do STŘEDOVĚKU

25.05.2016

Ve středu 1.6. od 16h Vás a Vaše děti zveme na Den dětí - "Vraťte se s námi do STŘEDOVĚKU" do zahrady mš. Děti si budou moci vyzkoušet lukostřelbu a šerm, budou pasovány na rytíře. Je přislíbena účast skupiny historického šermu.

Čtení pro nejmenší

22.05.2016

1.6. od 10h je pro nás připraveno Čtení pro nejmenší v dětském oddělení Knihovny města Plzně.

Výlet na hrad Točník

16.05.2016

Ve čtvrtek 9.6. pořádáme celodenní výlet na hrad Točník. Odjezd od hotelu Slovan je v 8:45. Předpokládaný návrat je mezi 15h a 15:30h.

Fotografování dětí

16.05.2016

Ve středu 25.5. od 9h proběhne fotografování dětí.

Berounka 2016 - rafty

12.05.2016

11. - 12. 6. pořádáme již 4. ročník splutí řeky Berounky.

Čtení pro nejmenší

06.04.2016

4.5. od 10h v dětském oddělení Knihovny města Plzně se koná Čtení pro nejmenší

Divadlo

06.04.2016

Ve čtvrtek 14.4. od 9h půjdeme do Polanovy síně na pořad Pohádky babičky Boženky.

Prázdninové aktivity

03.04.2016

Termíny prázdninových aktivit: vždy od 7:30 do 15:30h

1.7.

4.7 - 8.7.

11.7 - 15.7.

1.8. - 5.8.

8.8. - 12.8.

Písničkový pořad

10.03.2016

17.3. od 10h se zúčastníme písničkového pořadu Povolání v písničkách v Polanově síni. Vstupné 35,-Kč.

Zápis do mateřské školy

28.02.2016

Zápis do mateřské školy pro šk. r. 2016/2017 se bude konat 30. a 31.3. od 14h do 16h v mateřské škole Kopeckého sady 12

Čtení pro nejmenší

28.02.2016

Oznamujeme změnu termínu. V březnu se uskuteční Čtení pro nejmenší ve středu 30.3. v 10h.

Velikonoční vyrábění s rodiči

05.02.2016

Zveme Vás na velikonoční vyrábění rodičů a dětí do mš 17.3. od 16h.

Čtení pro nejmenší

05.02.2016

24.2. a 23.3. od 10h v dětském oddělení Knihovny města Plzně.

Beseda - Jen respektovat nestačí

25.01.2016

Zveme Vás na besedu s PhDr. Petrem Hrouzkem, PhD. Jen respektovat nestačí - interaktivní povídání nejen o důležitosti nastavení pravidel a hranic pro harmonický život v rodině i ve škole, 15.2. v 17h v mateřské škole, vstupné 50,-Kč.

Čtení pro nejmenší

11.01.2016

27.1. od 10h v dětském oddělení Knihovny města Plzně.

Divadlo v lednu

11.01.2016

11.1.  - O třech prasátkách aneb všude číhá vlk

19.1. - Můj medvěd Flóra

Zápis do 1. ročníku ZŠ

15.12.2015

Zápis do 1. ročníku Základní školy Montessori Plzeň pro školní rok 2016/2017 se koná 18. 1. 2016 od 14:00 do 17:00 hodin nám. Odboje 550/18, 323 00 Plzeň

Více informací zde.

Čtení pro nejmenší

30.11.2015

Ve středu 16.12. půjdeme od 10h na Čtení pro nejmenší.

Čertovské pohádky

13.11.2015

Ve středu 2.12. půjdeme na pořad Čertovské pohádky od 8:45h.

Pohádka o Vánocích

13.11.2015

V úterý 1.12. půjdeme na pořad Pohádka o Vánocích od 9h.

Vánoční vyrábění

13.11.2015

 Zveme rodiče dětí na vánoční vyrábění do mateřské školy ve čtvrtek 3.12. od 16h. Společně s vyráběním bychom chtěli s pomocí rodičů připravit malé vánoční pohoštění. Budeme rádi, když se s Vašimi dětmi zapojíte a přispějete tím k pestrému vánočnímu občerstvení.

Čtení pro nejmenší

24.10.2015

11.11. – středa – Čtení pro nejmenší – od 10h.

Svět kolem nás - Pět prstů

24.10.2015

5.11. – čtvrtek – Divadelní pořad pro děti v Polanově síni: Svět kolem nás – Pět prstů od 9h. Vstup je 40,- Kč.

Podzimní vyrábění

05.10.2015

Zveme Vás a Vaše děti na podzimní vyrábění, které se uskuteční ve čtvrtek 22. 10. od 16h  v mateřské škole. Přijďte si společně s dětmi vyrobit podzimní dekoraci.

Den otevřených dveří

05.10.2015

Mateřská škola Vás zve na den otevřených dveří 24.-26.11.2015 od 7:30h do 10h.
Abychom zajistili hladký průběh, prosíme zájemce, aby se telefonicky objednávali na tel. 739 565 572.

Čtení pro nejmenší

14.09.2015

30.9. od 10h je pro nás v dětském oddělení Knihovny města Plzně připraveno Čtení pro nejmenší.

Divadelní představení

14.09.2015

Ve středu 23.9. jdeme s dětmi na interaktivní ekologickou pohádku s písničkami Jak Čochtánek a Lesněnka chránili přírodu.

Drakiáda

09.09.2015

Pojďte společně s námi pouštět draky. Sraz 16.9. v 17h před Základní školou Montessori, vlastní draky s sebou. 

Informativní schůzka rodičů

02.09.2015

Zveme rodiče dětí na informativní schůzku 21.9 .v 16:30h do mateřské školy.

Burza Montessori pomůcek a materiálu

23.08.2015

26.9 od 10h zveme rodiče a veřejnost na burzu Montessori pomůcek a materiálu.
Máte doma koupené nebo vlastnoručně vyrobené pomůcky, které již splnily svůj účel.
Přijďte je vyměnit, prodat nebo nakoupit.

Prázdninové aktivity

22.07.2015

Od 27.7. pokračujeme v prázdninových aktivitách. Sejdeme se do 8:30h v mateřské škole a vyrazíme na piknik. Občerstvení s sebou. Oběd máme objednán v restauraci Slunečnice. Rodiče si mohou vyzvedávat děti od 15h do 15:30h v mateřské škole.

Od 27.7. do 31.7. s Juditou a od 3.8. do 7.8. s Gábi

Bruslení

15.01.2015

Nabízíme bruslení pro Vaše děti na zimním stadionu (vedlejší plocha ČEZ arény). Zatím by šlo o dva pátky 16.1. a 23.1. od 10:45 do 11:30.

Informativní schůzka

15.01.2015

Zveme rodiče na informativní schůzku 22.1. od 16:30h do mateřské školy.

Divadlo

07.01.2015

23. 1. půjdeme od 8.45h na divadelní představení O kohoutkovi a slepičce do Polanovy síně Knihovny města Plzně. Vstupné je 35,- Kč.

Matematika – seminář

05.01.2015

Zahajujeme pravidelné semináře k Montessori pedagogice. První setkání se uskuteční 26.1. od 17h do 18:30h v mateřské škole, vstupné 100,- Kč. Tématem bude matematika. Seminář je určen i pro veřejnost.
 
TOPlist