Úvod  informace Docházka a školné

Docházka a školné

Na aktuální školní rok je s rodiči uzavírána „ Smlouva o výuce dítěte v Montessori mateřské škole“, která stanovuje práva a povinnosti obou smluvních stran. Smlouva je uzavírána po přijetí dítěte, o čemž rozhodne ředitelka MŠ.

Provozní doba:

zavřeno – státní svátky, vánoční prázdniny a velikonoční prázdniny

Omlouvání dětí:

Volejte prosím na školní telefon +420 603 244 577. Neodhlášené obědy budou počítány.

Docházka a školné:

Platbu za stravné posílejte na účet mateřské školy : 2801251730/2010 společně se školným k poslednímu dni předešlého měsíce.

celodenní měsíční

7:00 – 16:30               6.800,- Kč

stravné 70,-Kč na den, stravné se v době nepřítomnosti vrací.

Docházka zahrnuje výuku, výukové pomůcky a odpolední aktivity – výuku angličtiny, pohybový kroužek, kroužek rytmiky a výtvarné kroužky.

Podrobné informace o nabízených kroužcích naleznete v seznamu kroužků

dopolední měsíční

7:00 – 12:15                4.700,- Kč

stravné 70,-Kč na den, odpolední svačinku si děti nesou s sebou domů, stravné se v době nepřítomnosti vrací.
Platbu za stravné posílejte na účet MŠ se školným.

Docházka zahrnuje výuku, výukové pomůcky.

Omlouvání nepřítomnosti a přihlašování k docházce po nemoci do 7:40h na tel.: 603 244 577.
Po 7:40h není možné přihlašovat a odhlašovat dítě ke stravě.
 
TOPlist