Úvod  informace Rozvrh výuky

Rozvrh výuky

Mateřská škola Montessori Plzeň se při vzdělávání řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaném MŠMT ČR, podle kterého má sestaven svůj Školní vzdělávací program, který vychází z filozofie Marie Montessori.

Třída je věkově smíšená s kapacitou do 28 dětí.Denní rozvrh

Průběh dne se odvíjí od aktuálních potřeb dětí. V mateřské škole není pro děti televize ani počítač. Časové údaje jsou pouze přibližné. Uvádíme je pro Vaši lepší představu:

7:00-8:30 – Příchod dětí

Dopolední blok

 • Samostatná práce s Montessori materiálem a pomůckami
 • Setkání na elipse, přivítání, zklidnění, společné aktivity
 • Angličtina, výtvarná, hudební nebo pohybová činnost
 • Svačina
 • Pobyt venku téměř za každého počasí
 • Oběd, rozloučení s dětmi, které odcházejí po obědě domů

12:00-12:15 – Vyzvedávání dětí

Odpolední blok

 • Čtení a odpočinek
 • Svačina
 • Práce s Montessori materiálem a pomůckami
 • Společné aktivity a hry na podporu spolupráce
 • Závěrečné setkání na elipse

15:00 – 16:30 – odchod domů

 
TOPlist