Úvod  informace Rozvrh výuky

Rozvrh výuky

Základní škola Montessori Plzeň se při vzdělávání řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání vydaném MŠMT ČR, podle kterého má sestaven svůj Školní vzdělávací program "Ve škole bez obav", který vychází z filozofie Marie Montessori.

Třídy jsou smíšené, ve školním roce 2018/19 tvořené 1.- 5. ročníkem.

Anglický jazyk je vyučován rodilým mluvčím od 1. ročníku s časovou dotací 3h týdně8:00 – 8:15

individuální práce s Montessori pomůckami

8:15 – 11:45

dopolední výukový blok

11:45 – 12:45

psychomotorika, oběd, jóga a relaxace

12:45 – 14:00

odpolední výukový blok

13:00 – 15:00

pobyt venku, odpolední aktivity, individuální práce s Montessori pomůckami

 

Odpolední aktivity:

Pondělí:
Deskové hry - PhDr. Zuzana Dvořáková

Úterý:
Plavání - Plavecká škola VŠ Slavia

Středa:
Drama - Mgr. Eva Půtová
Florbal - Ondřej Vicenda

Čtvrtek:
Pohybovky - Mgr. Šárka Lahučká

Pátek:
Přírodovědec - Mgr. Alena Dostálová Ph.D

TOPlist